sexta-feira, 7 de dezembro de 2007

Dringend gezocht: 12.000 melkkoeien

De wereldwijde vraag naar melk is zo groot dat de Belgische melkveehouders binnenkort meer mogen melken dan Europa normaal toestaat. Eén probleem: er zijn niet genoeg koeien.

Volgens de Boerenbond moeten er onmiddellijk 12.000 koeien bij komen om het dreigende tekort op te vangen. 'We moeten nu beginnen, want het duurt twee jaar vooraleer een kalf een volwaardige melkkoe wordt', zegt specialist Eddy Leloup. Omdat vooral de Chinezen meer melk drinken dan vroeger is het traditionele overaanbod aan melk omgeslagen in een dreigend tekort.

De beruchte Europese melkplassen zijn al een tijdje helemaal weg. België produceert dicht tegen zijn melkquotum. Dat is de productiebeperking die Europa oplegt per land. Ook in Nederland en Duitsland draaien de melkveehouders op volle toeren. Die landen produceren noodgedwongen onder hun melkquotum, omdat ze de voorbije jaren te drastisch in hun melkveestapel hebben gesnoeid en nu koeien tekort hebben.

Aangezien de wereldvraag naar melk zo in de lift zit, staat het zo goed als vast dat Marianne Fischer Boel, de Europese commissaris voor Landbouw, in april de Europese melkquota zal verruimen met 2,5 procent. "En als het niet gebeurt in april komt het er zeker van in 2009", zegt Eddy Leloup van de Boerenbond.

Dat betekent dat er dringend ongeveer 12.000 koeien nodig zijn bovenop het huidige half miljoen Belgische melkkoeien. Reken even mee. België mag van Europa jaarlijks 3 miljard liter melk produceren. Een quotaverhoging met 2,5 procent komt neer op 75 miljoen liter extra melk. Als je weet dat een koe 6.000 à 6.500 liter melk per jaar produceert, zijn er dus dringend 11.500 à 12.500 nieuwe koeien nodig. In Nederland zijn er zelfs meer dan 35.000 koeien tekort. De tijd dringt.

"De quotaverruiming komt beangstigend dichtbij. We moeten nu beginnen, want het duurt twee jaar vooraleer een kalf een volwaardige melkkoe wordt", zegt Leloup. Het zal gaan om een verruiming van de productie bij bestaande melkveehouders. "Er is geen plaats meer voor nieuwe boeren", zegt Leloup. Volgens de Nederlandse boerenorganisatie LTO is een quotaverruiming met 2,5 procent niet genoeg om de gestegen vraag te beantwoorden. Zij pleit voor een stapsgewijze quotaverhoging met 8,5 procent tegen 2010. In dat scenario zijn er geen 12.000 maar ruim 40.000 Belgische melkkoeien tekort.

Sem comentários: